C187 – Malign tumör i sigmoideum

ICD-10 kod för Malign tumör i sigmoideum är C187.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i tjocktarmen (C18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i sigmoideum:

ICD-kod C187
Diagnos Malign tumör i sigmoideum
Kategori C18, Malign tumör i tjocktarmen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)