C210 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i anus

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i anus är C210.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i anus och analkanalen (C21), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i anus:

ICD-kod C210
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i anus
Kategori C21, Malign tumör i anus och analkanalen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)