C221 – Cancer i intrahepatiska gallgångarna

ICD-10 kod för Cancer i intrahepatiska gallgångarna är C221.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna (C22), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Cancer i intrahepatiska gallgångarna:

ICD-kod C221
Diagnos Cancer i intrahepatiska gallgångarna
Kategori C22, Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)