C227 – Andra specificerade primära cancerformer i levern

ICD-10 kod för Andra specificerade primära cancerformer i levern är C227.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna (C22), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade primära cancerformer i levern:

ICD-kod C227
Diagnos Andra specificerade primära cancerformer i levern
Kategori C22, Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)