C229 – Ospecificerad malign tumör i levern

ICD-10 kod för Ospecificerad malign tumör i levern är C229.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna (C22), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad malign tumör i levern:

ICD-kod C229
Diagnos Ospecificerad malign tumör i levern
Kategori C22, Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)