C241 – Malign tumör i ampulla Vateri

ICD-10 kod för Malign tumör i ampulla Vateri är C241.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i andra och ospecificerade delar av gallvägarna (C24), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i ampulla Vateri:

ICD-kod C241
Diagnos Malign tumör i ampulla Vateri
Kategori C24, Malign tumör i andra och ospecificerade delar av gallvägarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)