C260 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen är C260.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen (C26), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen:

ICD-kod C260
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen
Kategori C26, Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)