C269 – Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen

ICD-10 kod för Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen är C269.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen (C26), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen:

ICD-kod C269
Diagnos Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen
Kategori C26, Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)