C349B – Lungcancer, småcellig cancer

ICD-10 kod för Lungcancer, småcellig cancer är C349B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i bronk och lunga (C34), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lungcancer, småcellig cancer:

ICD-kod C349B
Diagnos Lungcancer, småcellig cancer
Kategori C34, Malign tumör i bronk och lunga
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)