C349C – Lungcancer, adenocarcinom

ICD-10 kod för Lungcancer, adenocarcinom är C349C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i bronk och lunga (C34), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lungcancer, adenocarcinom:

ICD-kod C349C
Diagnos Lungcancer, adenocarcinom
Kategori C34, Malign tumör i bronk och lunga
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)