C349D – Lungcancer, bronkioalveolär cancer

ICD-10 kod för Lungcancer, bronkioalveolär cancer är C349D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i bronk och lunga (C34), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lungcancer, bronkioalveolär cancer:

ICD-kod C349D
Diagnos Lungcancer, bronkioalveolär cancer
Kategori C34, Malign tumör i bronk och lunga
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)