C349E – Lungcancer, storcellig cancer

ICD-10 kod för Lungcancer, storcellig cancer är C349E.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i bronk och lunga (C34), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lungcancer, storcellig cancer:

ICD-kod C349E
Diagnos Lungcancer, storcellig cancer
Kategori C34, Malign tumör i bronk och lunga
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)