C349F – Lungcancer, adenoskvamös cancer

ICD-10 kod för Lungcancer, adenoskvamös cancer är C349F.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i bronk och lunga (C34), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lungcancer, adenoskvamös cancer:

ICD-kod C349F
Diagnos Lungcancer, adenoskvamös cancer
Kategori C34, Malign tumör i bronk och lunga
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)