C349G – Lungcancer, odifferentierad cancer (icke småcellig)

ICD-10 kod för Lungcancer, odifferentierad cancer (icke småcellig) är C349G.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i bronk och lunga (C34), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Lungcancer, odifferentierad cancer (icke småcellig):

ICD-kod C349G
Diagnos Lungcancer, odifferentierad cancer (icke småcellig)
Kategori C34, Malign tumör i bronk och lunga
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)