C390 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna är C390.

Diagnosen klassificeras under kategorin Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ (C39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna:

ICD-kod C390
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna
Kategori C39, Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)