C398 – Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt

ICD-10 kod för Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt är C398.

Diagnosen klassificeras under kategorin Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ (C39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt:

ICD-kod C398
Diagnos Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt
Kategori C39, Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)