C399 – Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen

ICD-10 kod för Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen är C399.

Diagnosen klassificeras under kategorin Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ (C39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen:

ICD-kod C399
Diagnos Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen
Kategori C39, Maligna tumörer med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)