C430B – Desmoplastiskt malignt melanom på läpp

ICD-10 kod för Desmoplastiskt malignt melanom på läpp är C430B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Desmoplastiskt malignt melanom på läpp:

ICD-kod C430B
Diagnos Desmoplastiskt malignt melanom på läpp
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)