C433B – Desmoplastiskt malignt melanom på andra och ospecificerade delar av ansiktet

ICD-10 kod för Desmoplastiskt malignt melanom på andra och ospecificerade delar av ansiktet är C433B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Desmoplastiskt malignt melanom på andra och ospecificerade delar av ansiktet:

ICD-kod C433B
Diagnos Desmoplastiskt malignt melanom på andra och ospecificerade delar av ansiktet
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)