C435D – Nodulärt malignt melanom på bålen

ICD-10 kod för Nodulärt malignt melanom på bålen är C435D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Nodulärt malignt melanom på bålen:

ICD-kod C435D
Diagnos Nodulärt malignt melanom på bålen
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)