C436A – Akralt lentiginöst malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran

ICD-10 kod för Akralt lentiginöst malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran är C436A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Akralt lentiginöst malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran:

ICD-kod C436A
Diagnos Akralt lentiginöst malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)