C436E – Subungualt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran

ICD-10 kod för Subungualt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran är C436E.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Subungualt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran:

ICD-kod C436E
Diagnos Subungualt malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)