C437A – Akralt lentiginöst malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften

ICD-10 kod för Akralt lentiginöst malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften är C437A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Akralt lentiginöst malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften:

ICD-kod C437A
Diagnos Akralt lentiginöst malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)