C438 – Malignt melanom i huden med övergripande växt

ICD-10 kod för Malignt melanom i huden med övergripande växt är C438.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malignt melanom i huden med övergripande växt:

ICD-kod C438
Diagnos Malignt melanom i huden med övergripande växt
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)