C439D – Nodulärt melanom i huden med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Nodulärt melanom i huden med ospecificerad lokalisation är C439D.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malignt melanom i huden (C43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Nodulärt melanom i huden med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod C439D
Diagnos Nodulärt melanom i huden med ospecificerad lokalisation
Kategori C43, Malignt melanom i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)