C445B – Ytligt växande basalcellscancer i huden på bålen

ICD-10 kod för Ytligt växande basalcellscancer i huden på bålen är C445B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra maligna tumörer i huden (C44), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ytligt växande basalcellscancer i huden på bålen:

ICD-kod C445B
Diagnos Ytligt växande basalcellscancer i huden på bålen
Kategori C44, Andra maligna tumörer i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)