C449B – Ytligt växande basalcellscancer med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Ytligt växande basalcellscancer med ospecificerad lokalisation är C449B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra maligna tumörer i huden (C44), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ytligt växande basalcellscancer med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod C449B
Diagnos Ytligt växande basalcellscancer med ospecificerad lokalisation
Kategori C44, Andra maligna tumörer i huden
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)