C452 – Mesoteliom i perikardiet

ICD-10 kod för Mesoteliom i perikardiet är C452.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mesoteliom (C45), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Mesoteliom i perikardiet:

ICD-kod C452
Diagnos Mesoteliom i perikardiet
Kategori C45, Mesoteliom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)