C460 – Kaposis sarkom i huden

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i huden är C460.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kaposis sarkom i huden:

ICD-kod C460
Diagnos Kaposis sarkom i huden
Kategori C46, Kaposis sarkom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)