C462 – Kaposis sarkom i gommen

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i gommen är C462.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kaposis sarkom i gommen:

ICD-kod C462
Diagnos Kaposis sarkom i gommen
Kategori C46, Kaposis sarkom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)