C463 – Kaposis sarkom i lymfkörtlar

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i lymfkörtlar är C463.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kaposis sarkom i lymfkörtlar:

ICD-kod C463
Diagnos Kaposis sarkom i lymfkörtlar
Kategori C46, Kaposis sarkom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)