C468 – Kaposis sarkom i multipla organ

ICD-10 kod för Kaposis sarkom i multipla organ är C468.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kaposis sarkom (C46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kaposis sarkom i multipla organ:

ICD-kod C468
Diagnos Kaposis sarkom i multipla organ
Kategori C46, Kaposis sarkom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)