C476 – Malign tumör i perifera nerver i bålen i ospecificerad del

ICD-10 kod för Malign tumör i perifera nerver i bålen i ospecificerad del är C476.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i perifera nerver i bålen i ospecificerad del:

ICD-kod C476
Diagnos Malign tumör i perifera nerver i bålen i ospecificerad del
Kategori C47, Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)