C478 – Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet med övergripande växt

ICD-10 kod för Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet med övergripande växt är C478.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet med övergripande växt:

ICD-kod C478
Diagnos Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet med övergripande växt
Kategori C47, Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)