C479 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet är C479.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet:

ICD-kod C479
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Kategori C47, Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)