C499C – Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med ospecificerad lokalisation är C499C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad (C49), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod C499C
Diagnos Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med ospecificerad lokalisation
Kategori C49, Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)