C499L – Malignt granulärcellsmyoblastom med ospecificerad lokalisation

ICD-10 kod för Malignt granulärcellsmyoblastom med ospecificerad lokalisation är C499L.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad (C49), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malignt granulärcellsmyoblastom med ospecificerad lokalisation:

ICD-kod C499L
Diagnos Malignt granulärcellsmyoblastom med ospecificerad lokalisation
Kategori C49, Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)