C601 – Malign tumör i glans penis

ICD-10 kod för Malign tumör i glans penis är C601.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i penis (C60), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i glans penis:

ICD-kod C601
Diagnos Malign tumör i glans penis
Kategori C60, Malign tumör i penis
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)