C609 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i penis

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i penis är C609.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i penis (C60), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i penis:

ICD-kod C609
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i penis
Kategori C60, Malign tumör i penis
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)