C631 – Malign tumör i sädesledare

ICD-10 kod för Malign tumör i sädesledare är C631.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan (C63), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i sädesledare:

ICD-kod C631
Diagnos Malign tumör i sädesledare
Kategori C63, Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)