C632 – Malign tumör i skrotum

ICD-10 kod för Malign tumör i skrotum är C632.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan (C63), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i skrotum:

ICD-kod C632
Diagnos Malign tumör i skrotum
Kategori C63, Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)