C639 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen är C639.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan (C63), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen:

ICD-kod C639
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen
Kategori C63, Malign tumör i andra och ospecificerade manliga könsorgan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)