C669 – Malign tumör i uretär (urinledare)

ICD-10 kod för Malign tumör i uretär (urinledare) är C669.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i uretär (urinledare) (C66), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i uretär (urinledare):

ICD-kod C669
Diagnos Malign tumör i uretär (urinledare)
Kategori C66, Malign tumör i uretär (urinledare)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)