C673 – Malign tumör i urinblåsans framvägg

ICD-10 kod för Malign tumör i urinblåsans framvägg är C673.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i urinblåsan (C67), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i urinblåsans framvägg:

ICD-kod C673
Diagnos Malign tumör i urinblåsans framvägg
Kategori C67, Malign tumör i urinblåsan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)