C676 – Malign tumör i uretärostiet

ICD-10 kod för Malign tumör i uretärostiet är C676.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i urinblåsan (C67), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i uretärostiet:

ICD-kod C676
Diagnos Malign tumör i uretärostiet
Kategori C67, Malign tumör i urinblåsan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)