C700 – Malign tumör i hjärnhinnor

ICD-10 kod för Malign tumör i hjärnhinnor är C700.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor (C70), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i hjärnhinnor:

ICD-kod C700
Diagnos Malign tumör i hjärnhinnor
Kategori C70, Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)