C709 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor är C709.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor (C70), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor:

ICD-kod C709
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Kategori C70, Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)