C712 – Malign tumör i temporallob

ICD-10 kod för Malign tumör i temporallob är C712.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i hjärnan (C71), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i temporallob:

ICD-kod C712
Diagnos Malign tumör i temporallob
Kategori C71, Malign tumör i hjärnan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)