C750 – Malign tumör i paratyreoidea

ICD-10 kod för Malign tumör i paratyreoidea är C750.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader (C75), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i paratyreoidea:

ICD-kod C750
Diagnos Malign tumör i paratyreoidea
Kategori C75, Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)