C754 – Malign tumör i glomus caroticum

ICD-10 kod för Malign tumör i glomus caroticum är C754.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader (C75), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i glomus caroticum:

ICD-kod C754
Diagnos Malign tumör i glomus caroticum
Kategori C75, Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)